Informace k nabízeným produktům

TABULKA POUŽITÍ

o  NEVHODNÉ
o  VHODNÉ S VÝHRADOU*
o  VHODNÉ

Veškeré údaje o vhodnosti jsou obecně vztaženy na příslušný hotový  roztok,  ne  na  koncentrát.  Dodržujte  vlastní  výrobní technické  pokyny  příslušného  výrobce  materiálu.  Podněty k  použití  našich  výrobků  odpovídají  našim  nejlepším  znalostem  v  okamžiku  tisku  katalogu  a  jsou  nezávazné.  V  souladu  s měnícími se poměry jsou pouze orientační. Za dodržení všech legislativních předpisů ručí sám uživatel našich výrobků.

OBLAST POUŽITÍ

                                                                                                                     VYSVETLINEI K SYMBOLUM

METODY POUŽITÍ

                                                                                                                 VYSVETLIVKY K SYMBOLUM