Test podlahy poskrabanim

Pokud nevznikají viditelné
škrábance,  můžete podla-
hu jen čistit.

Test poskrabanim

Pokud  vznikají  viditelné  
nebo  jinak  vnímané
škrábance, musíte podlahu
nejen vyčistit, ale také ošetřovat.

Test podlahy

Pokud nedojde
k žádné reakci
znamená  to
odolnost proti kyselině
amidosulfonové,  ale  v
  žádném  případě  to,  že
je podlaha odolná i proti
jiným kyselinám.

Test podlahy

Pokud  dojde  k
silnému pěnění
a  vznikají  matná
místa (skvrny)  znamená  to,
že  podlaha  nesmí  být
v žádném případě ošetřena
prostředky s obsahem kyselin.

Test klouzání

Následkem nesprávné péče nebo nadměrného použití tenzidů vzniká vrstva,
která za vlhka klouže. Testem klouzání zkontrolujete, zda došlo ke vzniku vrstvy.
Přitom zem polijte vodou bez obsahu tenzidů (např. minerální voda). Po 10 minu-
tách přejeďte prsty po mokrém místě. Pokud povrch klouže nebo se tvoří pěna,
došlo k vytvoření vrstvy. Tu musíte odstranit běžným nebo hloubkovým čištěním.

Test klouzání