Obchodní podmínky

Obchodní podmínky BTGreen s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodě www.svetuklidu.eu

2. Provozovatelem internetového obcho
du www.svetuklidu.eu a prodávajícím je společnost BTgreen s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Slovenská 1182/13, PSČ 120 00, IČ 24 79 84 44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, 175222 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.btgreen.cz.


3. Tyto obchodní podmínky v souladu s právními předpisy blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího neboli provozovatele internetového obchodu a kupujícího.


4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), a je-li kupující spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

 

5. Prodávající ke komunikaci s kupujícím využívá zpravidla emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil. Na tuto emailovou adresu může prodávající kupujícímu zasílat veškerá sdělení i úkony. Zpráva odeslaná prodávajícím na emailovou adresu oznámenou kupujícím platí za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla odeslána.

 

6. Prodávajícímu lze doručovat na adresu jeho sídla nebo na emailovou adresu eshop@btgreen.cz.

 

II. Vymezení pojmů

 

1. Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2. Prodávající BTGreen s.r.o. má postavení podnikatele.

3. Platná právní úprava rozlišuje kupující spotřebitele a kupující, který spotřebiteli nejsou. Kupující spotřebitel je každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která používají pojem „spotřebitel“, se vztahují pouze na kupující spotřebitele. Kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Kupující je povinen se před podáním objednávky na internetových stránkách prodávajícího v sekci „Jak nakupovat“ seznámit s postupem nákupu u prodávajícího, kde jsou uvedeny i jednotlivé technické kroky vedoucí k podání objednávky a uzavření kupní smlouvy, a je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a podmínkami dodávky zboží vč. kupní ceny. Tyto obchodní podmínky jsou na internetových stránkách prodávajícího přístupné a k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v ní obsažené.

 

2. Objednávku lze podat a kupní smlouvu uzavřít v českém jazyce. Objednávku lze učinit elektronicky a také telefonicky na tel. Čísle +420 776 888 963 . Na tomto čísle je prodávající obvykle k dispozici v pracovních dnech od 8:30 do 17 hodin, v pátek do 15 hodin. Náklady na použití telefonu jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího. Rovněž náklady na použití sítě internet jsou dány běžným tarifem telekomunikačního operátora kupujícího.

 

3. Umístění nabídky zboží na internetových stránkách se považuje za návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávajícímu dojde objednávka kupujícího. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícímu předmět koupě (zboží) odevzdat a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu a dále sjednanou cenu za dopravu zboží kupujícímu odpovídající kupujícím zvolenému způsobu dodání zboží. Prodávající uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) kupujícímu potvrdí na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

 

4. Objednávka kupujícího je závazná. Podáním elektronické či telefonické objednávky kupující bez výhrad přijímá závazek k zaplacení ceny zboží a ceny za dopravu a všechna ostatní smluvní ujednání včetně veškerých ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den podání objednávky.

 

5. Smlouva je po svém uzavření prodávajícím archivována pro účely jejího splnění a není přístupná třetím osobám. Prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.

 

 

IV. Ceny a způsoby placení

 

1. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit ceny zboží a ceny za dopravu zboží uvedené na internetových stránkách. Změna se nedotkne již uzavřené smlouvy.

 

2. Kupující může v objednávce zvolit některý z následujících způsobů placení:

 

a) Platba hotově při převzetí
V případě, že zboží má být vyzvednuto osobně na prodejně, je možné ho uhradit v hotovosti na prodejnách prodávajícího v Praze 5, Lahovská 114 nebo na jeho pobočkách.

b) Platba dobírkou
Při platbě na dobírku kupující zaplatí cenu k rukám dopravce při převzetí zásilky.

c) Bankovní převod
Pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, veškeré platební údaje se zobrazí po dokončení objednávky. Jako variabilní symbol kupující uvede vždy číslo svojí objednávky. Platební údaje jsou obsaženy také v příloze emailového potvrzení objednávky. Číslo účtu společnosti Superdiskont s.r.o. je možné dohledat i na webových stránkách společnosti - sekce Kontakty. Daňový doklad - fakturu kupující obdrží společně se zbožím. Příprava objednaného zboží k odeslání začíná probíhat po připsání ceny na účet prodávajícího.

 

3. Daňový doklad - fakturu prodávající odešle společně se zbožím.

 

4. Má-li být zboží odesláno na Slovensko, je možné kupní cenu a cenu za dopravu zboží platit pouze bankovním převodem.

 

5. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o postupech při placení na internetových stránkách prodávajícího. Jako variabilní symbol kupující uvádí vždy číslo svojí objednávky.

 

 

V. Odeslání zboží kupujícímu

 

1. Zboží prodávající odešle při dodržení podmínek zvoleného způsobu placení ve lhůtě počítané ode dne doručení objednávky prodávajícímu dle jeho skladové dostupnosti.Údaj o skladové dostupnosti je uveden na internetových stránkách prodávajícího. Zboží „skladem“ prodávajícím odešle v den objednávky nebo následující pracovní den. Zboží „skladem do týdne“ obvykle odešle během týdne, není-li v poznámce o dostupnosti napsána jiná dodací doba. V případě, že nebude možné zboží odeslat v této lhůtě, bude prodávající informovat kupujícího emailem nebo telefonicky. Zboží, které „není skladem“ je dlouhodobě vyprodáno a prodávající negarantuje dodání zboží. O dostupnosti takto označeného zboží je kupující povinen se u prodávajícího informovat telefonicky nebo emailem.

 

2. Způsob dodání kupující zvolí v objednávce z možností nabídnutých prodávajícím. U jednotlivých možností prodávající uvádí i cenu za dopravu.

 

3. Přidá-li kupující do košíku zboží, na které se vztahuje Doprava zdarma neplatí cenu za dopravu, a to i v případě, že má v košíku doplňkové zboží. Při výběru dopravce navolí DOPRAVA ZDARMA. V opačném případě, že si dopravu zdarma kupující navolí na zboží, na které se tato akce doprava zdarma nevztahuje, bude automaticky načtena cena za dopravu.

 

4. Zboží s označením Doprava zdarma lze dodat přepravní služby PPL jako balík do ruky, nikoli však jinými způsoby.

 

5. Doprava zdarma neplatí pro zboží dodávané na Slovensko.

 

6. Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího je vždy zdarma. Jakmile je zboží na prodejně připraveno, prodávající odešle kupujícímu email, že si zboží může vyzvednout, nebo ho bude kontaktovat telefonicky.

 

7. Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík do ruky: V den dodání, obvykle v pracovní den následující po odeslání, je doručování avizováno SMS zprávou. Nejdříve se pošta pokusí doručit zásilku na adresu uvedenou kupujícím a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště Vaší adresy po dobu 7 dnů. O této skutečnosti je adresát informován SMS zprávou a lístkem ve schránce. Adresát má možnost si zdarma telefonicky s českou poštou s.p. sjednat termín opakovaného doručení. Uloženou zásilku lze přeposlat na jinou adresu. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků.

 

8. Dodání s využitím služby České pošty s.p. Balík na poštu: Česká pošta doručí zásilku zpravidla do 24 hodin od odeslání na jednu z 2600 pošt po celé ČR, kterou si kupující vybere při dokončení objednávky. V den expedice prodávající odešle kupujícímu podrobný e-mail s číslem balíku a datem doručení. Balíky jsou doručovány v pracovní dny. V průběhu doručování kupující může změnit termín a způsob doručení prostřednictvím www.ceskaposta.cz/zmenadispozice. Na těchto stránkách pošty lze zvolit dodání zásilky dopolední pochůzkou nebo uložení na poště bez pokusu o doručení nebo uložení na jiné ukládací poště a nebo posunutí prvního doručovacího pokusu o jeden pracovní den. Balíky lze snadno dohledat a sledovat na odkazu Sledování balíků.

 

9. Dodání s využitím přepravní společnosti PPL: Balíková služba PPL doručuje zpravidla do druhého dne

od předání zásilky z expedice prodávajícího. Pokud není při prvním pokusu úspěšná, zanechá zprávu na místě doručení a pokusí se předat zásilku ihned další den nebo podle dohody s adresátem. Každý balík má své identifikační číslo, takže v případě komplikací ho lze snadno dohledat. Kontakty a stav zásilky možno zjistit na stránkách www.ppl.cz.

 

10. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky s výjimkou Slovenské republiky.

 

11. Kupující se seznámí s podrobnými informacemi o přepravě na internetových stránkách prodávajícího.

 

 

VI. Převzetí zboží kupujícím

 

1. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nejde-li o osobní odběr v prodejně prodávajícího, je kupující povinen před tím, než zásilku se zbožím od dopravce převezme, zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě poškození obalu zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem dopravce protokol o poškození.

 

2. Pokud bylo zboží přepravováno Českou poštou s.p. a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození, je kupující povinen ho nejpozději během 24 hodin předat nazpět České Poště se žádostí o: "POSTOUPENÍ REKLAMACE DODAVATELI - ODESÍLATELI". K reklamaci je nutné předložit poškozené zboží a veškerý obalový materiál. České pošta s.p. je povinna od kupujícího zboží převzít. Jedná se o nejjednodušší způsob řešení reklamace, kdy kupující nemusí sepisovat dlouhé reklamační formuláře, balit zboží ani platit žádné poštovné. Reklamaci dopravy vyřizuje prodávající jakožto její objednavatel. Při dodržení tohoto postupu prodávající ihned po postoupení reklamace zašle automaticky nové zboží. V případě problémů s postoupením reklamace dodavateli se kupující obrátí na prodávajícího telefonicky na číslo: 776888963

 

3. Pokud bylo zboží přepravováno dopravcem PPL a zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození vzniklé při přepravě, kupující kontaktuje dopravce PPL telefonicky na zákaznické lince PPL č. tel. 840 775 775. Operátorka PPL bude kupujícího navigovat jednotlivými kroky k úspěšnému podání reklamace.

 

4. Nepřevezme-li kupující zboží nebo zboží nevyzvedne na poště nebo u jiného dopravce a zboží je vráceno zpět prodávajícímu, prodávající odešle zboží kupujícímu znovu prostřednictvím služby České pošty s.p. Balík do ruky za podmínky, že kupující uhradil cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a částku 99,- Kč jako cenu za další dopravu zboží. Prodávající zašle kupujícímu emailem výzvu k úhradě na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil. V případě, že kupující cenu zboží, sjednanou cenu za dopravu zboží a cenu za další dopravu zboží v částce 99,- Kč neuhradí ve lhůtě do sedmi dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží a zaplacením kupní ceny a ceny za dopravu.

 

5. Předchozí odstavec se nepoužije v případě podle odst. 1. věty třetí tohoto článku.

 

 

VII. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

 

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí občanským zákoníkem. Není-li kupující podnikatelem, použijí se i ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Není-li v tomto článku uvedeno jinak, použije se i pro kupujícího, který je podnikatelem.

 

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto právo má i kupující, který je podnikatelem.

 

3. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Pro kupujícího podnikatele je záruka omezena nejdéle na dobu dvou let ode dne převzetí zboží.

 

4. Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí náhradního zboží.

 

5. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přiložit k reklamovanému zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Je třeba uvést zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují a jaký nárok uplatňuje (jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje). K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Reklamaci lze podat poštou i osobně na adrese prodávajícího BTGreen, Lahovská 14, 15900 Praha. Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. Potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje zašle prodávající kupujícímu emailem, v případě osobního předání reklamace a reklamovaného zboží předá ihned.

 

6. Expres reklamace může kupující využít v případech, kdy není nutné zasílat reklamované zboží zpět a je možné pouze vyměnit vadný díl, nebo jinak vadu věci bez odeslání věci prodávajícímu odstranit. V tomto případě kupující vyplní reklamační formulář umístěný na internetových stránkách prodávajícího v sekci obchodní podmínky – záruka a reklamace a zašle na e-mail eshop@btgreen.cz s popisem vady zboží, případně s fotografií. Po vyplnění a odeslání reklamačního formuláře kupujícího bude kontaktovat pracovník prodávajícího a domluví s kupujícím další postup.

 

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

8. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty platí, že kupující zboží odsouhlasil a reklamace nebude uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží nebo výměnu zboží jiného druhu

za zboží kupujícím původně objednané.

 

9. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

 

10. Kupující má při řádném a včasném uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na výměnu vadného zboží za nové zboží bez vad; pokud se však vada týká pouze součásti věci může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti

 

b) není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy

 

c) právo na přiměřenou slevu podle odst. 10. tohoto článku

 

11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

13. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna včas nebo v záruční době.

 

14. Prodávající neodpovídá a záruka se nevztahuje zejména na:

 

a) vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením

 

b) poškození způsobené běžným opotřebením, absencí údržby, nadměrným používáním nebo používání věci k nevhodnému účelu nebo v nevhodných podmínkách

 

c) poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou a zásahem vyšší moci

 

d) poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem nebo používání v rozporu s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice

 

e) dárky, které jsou poskytovány zdarma

 

15. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod

z neodborného používání věcí, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případech, kdy kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 

1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

 

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 

b) došlo ke zvýšení ceny ze strany dodavatele prodávajícího

 

c) kupující již dříve bez udání důvodů jednou nebo vícekrát nepřevzal zásilku s objednaným zbožím

 

d) prodávající omylem uvedl na internetových stránkách nebo v potvrzení objednávky kupní cenu, která je ve zřejmém nepoměru k obvyklé ceně nebo hodnotě zboží

 

2. Odstoupí-li prodávající od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího, má prodávající vůči kupujícímu, aniž by byly omezeny jiné jeho nároky, právo na zaplacení paušální náhrady nákladů spojených s vyřízením objednávky, zabalením zboží a předáním zboží dopravci, jakož i s převzetím, vybalením a opětovným uložením vráceného zboží v částce 300,- Kč, a to i v případě prodlení kupujícího s odběrem zboží na vzorkové prodejně, a dále právo na zaplacení paušální náhrady marně vynaložených nákladů na dopravu zboží kupujícímu za každé marné odeslání zboží v částce rovnající se sjednané ceně za daný způsob dopravy zboží. Obě paušální náhrady jsou splatné do deseti dnů od odeslání emailové výzvy prodávajícího na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělil.

 

3. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující již prodávajícímu zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající kupní cenu kupujícímu vrátí do 14 dnů od odstoupení proti vrácení zboží po započtení svých oprávněných pohledávek vůči kupujícímu.

 

 

IX. Podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

2. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek. V odstoupení spotřebitel uvede

a) komu odstoupení adresuje (obchodní firmu a adresu sídla prodávajícího)

b) výslovné oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy

c) datum a číslo objednávky

d) zboží, kterého se odstoupení týká

e) datum převzetí zboží

f) číslo bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal

g) jméno a příjmení a adresu spotřebitele

h) datum a podpis spotřebitele

 

3. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde: (Odstoupení od smlouvy - formulář pdf).

 

4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně ceny za dopravu, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

 

6. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, který je zdarma, se nepovažuje za nejlevnější způsob dodání zboží.

 

7. Vpřípadě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 

8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

9. Spotřebitel je povinen zboží vrátit tak, že ho doručí na adresu sídla prodávajícího. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Spotřebiteli se doporučuje zboží pojistit.

 

10. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit, byla-li smlouva uzavřena ve vzorkové prodejně prodávajícího.

 

11. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud spotřebitel užíval zboží nebo postupoval při koupi v rozporu se zásadami občanského práva, je povinen zaplatit prodávajícímu do pěti dnů od odstoupení náhradu za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití, náhradu za opotřebení zboží a obohacení získané užíváním věci.

 

 

X. Podmínky a postup pro uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito obchodními podmínkami a dále za podmínek stanovených právními předpisy. V takovém případě kupující písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být výslovné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího dle čl. I odst. 7 těchto obchodních podmínek. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží. Zboží je kupující povinen vrátit tak, že je doručí na adresu sídla prodávajícího nejpozději s odstoupením od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu po vrácení zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím. Zboží, které kupující vrací, nelze zaslat prodávajícímu na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Kupujícímu se doporučuje zboží pojistit. Bylo-li zboží opotřebováno nebo poškozeno musí kupující poskytnout přiměřenou peněžitou náhradu.

 

2. Prodávající může započítat své pohledávky proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

 

 

XI. Dárkové kupóny

 

1. Prodávající prodává dárkové kupóny v nominálních hodnotách 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč. Kupní cena dárkového kupónu se rovná jeho nominální hodnotě. Dárkový kupón prodávající odešle kupujícímu dle jeho volby v listinné podobě, či v elektronické podobě ve formátu PDF v emailové zprávě emailovou adresu, kterou mu kupující sdělil.

 

2. Dárkový kupón je možno použít pouze jednou k úhradě ceny zboží a ceny za dopravu zboží v rámci jedné objednávky (nákupu) ve všech internetových obchodech prodávajícího nebo v kamenných prodejnách prodávajícího v Praze nebo na pobočkách. Nominální hodnota dárkového kupónu bude z ceny odečtena. Je-li nominální hodnota dárkového kupónu vyšší než cena objednávky (součet ceny zboží a ceny za dopravu), zbytek hodnoty kupónu prodávající nenahrazuje.

 

3. Doba platnosti dárkového kupónu je vyznačena na dárkovém kupónu a činí nejméně jeden rok od předání či odeslání dárkového kupónu kupujícímu. Po uplynutí vyznačené doby platnosti je dárkový kupón NEPLATNÝ. Uplynutím vyznačené doby platnosti práva z dárkového kupónu zanikají a za nevyužitý dárkový kupón nebude poskytnuta žádná náhrada.

 

4. Dárkový kupón může použít k úhradě kterýkoli kupující, který jej bude mít v držení.

 

5. Kupující použije dárkový kupón tak, že při objednávce uvede unikátní kód, kterým je dárkový kupón označen,

 

6. Nominální hodnotu dárkového kupónu nelze rozdělit pro více objednávek a pro jednu objednávku lze využít jen jeden dárkový kupón.

 

7. Kupující a každý držitel dárkového kupónu je povinen chránit kód dárkového kupónu před neoprávněným užitím. Prodávající neručí za ztrátu, odcizení nebo zneužití dárkového kupónu. Dárkový kupón nemůže být ani v těchto případech nijak nahrazen.

 

8. Nelze žádat vrácení peněz nebo náhradu za nevyužitý dárkový kupón.

 

9. Dárkový kupón nelze rozměnit na více dárkových kupónů nižší nominální hodnoty.

 


XII. Ochrana osobních dat

 

1. Údaje, které kupující uvádí v souvislosti s nákupem, podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů.

Internetové stránky prodávajícího obsahují platné identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů prodávajícího pro styk se zákazníky.

 

2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití třetí osobou. Osobní údaje kupujícího jsou používány pouze pro dodání objednaného zboží. Telefonní číslo zákazníka slouží jako kontakt i pro dopravce zboží a pro jeho komunikaci s kupujícím v souvislosti s doručením zboží. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníka neposkytne třetí osobě s výjimkou dle předcházející věty.

 

3. Kupující dává podáním objednávky prodávajícímu souhlas se spravováním a zpracováním svých osobních údajů k danému účelu.

V Praze dne 1. 1. 2014