VÝROBKY DREITURM GV

Výrobky  DREITURM  GV  tradičně  přesvědčí  svou  kvalitou,
přičemž  konsekventně  dodržované  barevné  kódování  podle  
evropských směrnic zjednodušuje práci s našimi výrobky:


MODRÁ   k čištění povrchů
ZELENÁ   k čištění podlah
ČERVENÁ   k čištění v sanitárních prostorách


Toto  kódování  dále  podporují  piktogramy,  hodnoty  pH  a
údaje  o  dávkování,  vícejazyčný  potisk  1l  kulatých  lahví,  který
umožňuje získání jasných a srozumitelných informací o výrobku.
Také  v  tomto  katalogu  najdete  průběžné  informace  o  
hodnotách pH (až na několik výjimek jsou hodnoty pH vztaženy
na  používané  koncentrace),  požadované  dávkování  (text  a  
piktogramy), rozsah použití a metody.

PRODEJ, SLUŽBY, SEMINÁŘE

Poradenství a logistika jsou pilířem naší koncepce čištění pro
zákazníky,  které  zaručují  funkčnost  výrobků  a  profesionální
zachování  hodnoty.  Díky  poradcům  DREITURM  a  vlastnímu
oddělení  technologie  použití  jsme  schopni  předávat  naše
know-how  v  oblasti  všech  požadavků  na  použití  čisticích  a
pečujících  prostředků  i  přímo  u  vás.  Poradenství  a  školení
použití výrobků a specifická odborná školení nabízíme i v sídle
společnosti DREITURM ve Steinau v rámci našich seminářů. Díky
úzké spolupráci s velkoobchodníky a specializovanými prode-
jci je zaručen efektivní zákaznický servis i plošné dodávky do  
jednotlivých objektů.
Nejvyšší kvalita z ekonomického i ekologického hlediska zaručí
splnění přísných kritérií v souladu se zásadami řízení jakosti:


ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003+AC:2009


Kromě  kódování  výrobků  (např.  GU10)  uvedeného  v  
katalogu  dělíme  výrobky  DREITURM  GV  do  různých  oblastí  
použití  a  jsou  stanoveny  odpovídající  předpisy  k  použití.  To
zjednodušuje  přiřazení  výrobků  a  usnadňuje  příslušného
bezpečnostnímu technikovi u našich zákazníků sestavení příp.
nutných  provozních  pokynů.  Pokud  to  není  nutné,  můžete  
tak  kdykoliv  sestavit  příslušné  pokyny  ke  zpracování.  Toto
zjednodušení  bylo  umožněno  ve  spolupráci  s  profesními  
svazy, které stanovuje standardy vydáním WINGIS-CD.
Toto CD žádejte na stránkách www.wingis.de.