Ecolabel - ekologický symbl EU

Ecolabel - ekologicný symbol EU

Ekologický symbol EU

  • certifikát profesionálního přístupu k přirozenému přírodnímu prostředí

  • minimální účinky na vodní organismy

  • méně nebezpečných látek

  • méně odpadu z obalových materiálů

  • jasný návod k použití

obsažené tenzidy jsou snadno biologicky odbouratelné


*  dodáváme i obarvenou a parfemovanou variantu se sníženým
rizikem alergické reakce

Ekoznačka EU, která byla založena v roce 1992 a byla uznána v celé Evropě a na celém světě, je značkou environmentální vyjímečnosti, která se uděluje výrobkům a službám splňujícím vysoké ekologické standardy po celou dobu jejich životnosti: od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a likvidaci. Ekoznačka EU podporuje oběhové hospodářství tím, že vybízí výrobce, aby během výrobního procesu vytvářeli méně odpadu a CO2. Kritéria ekoznačky EU rovněž podněcují společnosti k vývoji výrobků, které jsou odolné, snadno odbouratelné a recyklovatelné. Kritéria ekoznačky EU poskytují důkladné pokyny pro společnosti, které se snaží snížit dopad na životní prostředí a zaručit účinnost svých opatření v oblasti životního prostředí prostřednictvím kontrol třetích stran. Mnoho společností se navíc při vývoji svých produktových řad obrací k kritériím pro ekoznačku EU.